Psykos Varningstecken

I Skuggan av ett tvivel kan det så sakta börja torna upp sig runt öronen. Det börjar haka fast lite, spånet ryker. Man börjar spåra lite till att börja med.

Musa upp den där Fnosen!

Vilken Gnosis pockar de egentligen med sitt svajiga morrhår – Hispatologin i ett repat snöre. Därom jag hänger och vadom kan man då tolka

Varvtalet liksom ruckas och man startar sin naturliga motreaktion som var fraktal med vågminnet kvar

Man varvar upp sover mindre och stånkar på dit morrhåren visar

För spinnet har gått ur en och spinnet är bland det viktigaste vi har.

Då det lägger grunden till att vi kan vara det vi är

Katten spinner när den mår väl, men den spinner också inför döden.

Purr in G.

The Riddler

Sållaren

När bakgrunden tunnas ut så är det bara en tidsfråga innan innehållet också kommer att göra det. För psykoser är precis som fisar det skapas till omgivningens tryck. Fast det går i vågor, precis som du kom till av vågor. Och när du ligger där i sängen och tänker på något speciellt så kurrar dina blodkroppar.

Med tiden börjar psykosen ge sig av, ibland det märkligaste kan vara att den till och med kan vara svår att minnas för dess verklighet ter sig ofta så främmande från den värld vi dagligen lever i .

Här kan du läsa mer om varningstecken på akut Schizofreni / Psykos.

Annonser

Ungdomsvansinne & Dementia Praexoc (förtidigt åldrande) är några av de äldre namnen som använts för att beskriva  vad som idag kallas Schizofreni.

Varsågoda ur: Svensk Läkarebok 1919:

(Klicka på bilderna för större och mer läsbara bilder)

En grupp av psykoser (sinnessjukdomar) med mer eller
mindre livligt begynnelsestadium slutar ej med död eller
tillfrisknande, utan kvarlämnar en bestående demens;
de »botas med defekt»; man kallar dem dementia praecox
eller ungdomsvansinne. I dessa fall lider uppfattningen
föga. Likväl uppträda i början sinnesvillor i mängd,
såsom hallucinationer och illusioner. Minnet är
anmärkningsvärt bra bibehållet: ännu efter årtionden har
patienten ofta reda på sin förste läkares namn och om man
examinerar honom noga, har han kvar alla slags
skolkunskaper. Emellertid lossas sammanhanget mellan
föreställningarna; ofta uppträda alldeles oförmedlade
associationer jämte varandra, så att man kan tala om tankesprång.
Grunddraget i denna demens ligger inom känslans område,
i det självständiga tänkandet och i viljehandlingen.
Känslobetoningen visar en betydlig avtrubbning.
Sinnesrörelser äro ofta svaga, merendels omotiverade. I början är
patienten ofta nedstämd, men snart inträder likgiltighet
över hans belägenhet, gent emot hans anhöriga m. m.
Mången gång visar sig en barnslig belåtenhet. Det
självständiga tänkandet lider mycket. Patienten kan ej taga
sig något för med sitt vetande, kan ej bearbeta nya
intryck, ej lära något nytt. Han är i det lugna stadiet mer
ägnad för mekaniska sysselsättningar. Varje initiativ är
försvagat. Omdömesförmågan är nedsatt; vid räkning
gå små multiplikationer, som han förut lärt sig
utantill, utmärkt, men subtraktioner t. ex., som kräva överläggning.

SVAGSINTHET 1665
Iäggning, gå dåligt. Orienteringen är merendels skaplig;
genom upphetsning uppstår ofta förvirring. Därigenom
att det aktiva tänkandet försvagats, fattas de normala
drivfjädrarna till handling. Patienten är försumlig och
måste ofta påminnas att utföra de enklaste handlingar.
Ej sällan finns befallningsautomati; ännu oftare negati
vism, motspänstighet mot uppmaningar. I begynnelse-
stadiet äro upphetsning och stupor vanliga. I lugnare
stadier finner man ofta allehanda besynnerligheter i hand-
ungarna: patienten tar I hand på ett konstigt sätt, går be-
synnerligt, intar egendomliga, tvungna kroppsställningar
och förblir I dem kataleptiskt. Även talet visar samma
drag: konstig rytm etc.
Behandling. — Denna rättar sig efter sjukdomens orsak
och symptomer. Hjärnsyfilis och myxödem äro tillgång.
liga för behandling. Annars kan man ej mycket göra.
Demensen hos paralytiker, senila och melankoliska kan
ej behandlas utom genom kroppslig vård. Svagsinthet
hos fallandesjuka, alkoholister samt dementia præcox kan
emellertid verksamt behandlas genom arbetsterapi. Så-
snart upphetsningsstadiet I dementia præcox ger efter, kan
man försöka med någon lätt enformig sysselsättning såsom
t. ex. strumpstickning. Längre fram är arbetet I det fria
fördelaktigt, jordbruk för män, trädgårdsarbete för kvin
nor. Även I hög grad slöa patienter kunna under lämplig
övervakning användas t. ex. till att bära sten. Läkare
och vårdare måste alltid sörja för att vid patientens för
stämning eller upphetsning man gör en paus för dagen
med arbetet och om möjligt lägger honom till sängs. De
menta tillhörande epilepsi, alkoholister och dementia
præcox bilda det största procentantalet på sinnessjukan
stalter med koloniarbete (Weygandt).
Dr. Henrik Berg. Warebol )

Vad ser egentligen ditt barn på nätet?

Är det en massa snusk och vidrig våldsporr eller ser dina barn bara dina handlingar i praktiken, då dessa visar hur du inrett verkligheten i praktiken?

-Ack ja.

Det händer så mycket i döskallegrottan

En pedofil eller flera pedofilers tankar eller bara vinkeln av din egna spegelbild?

http://www.1000lankar.com

Många religiösa inriktningar tar för givet att få uttrycka sina yttringar men också den självklara rätten att censurera andras.

De skeva värderingarna i samhället gör att du gärna får prata om religion och vara fundamentalist på alla kanter men inte få tala eller visa det mest naturliga av allt. Och visst ok, kan man förstå delar av det.

När man får prata religion hur som helst men inte får visa människans ursprung eller kultur obehindrat då har vi hamnat i en märklig situation. En situation som gång på gång tenderar att återupprepa sig. För det verkar knöligt för potatisen att kunna få visa såsen.

Men visst är det intressant att censurera en såskopp såsom denna. Här bestämmer censuren att uttrycket ska dödas, för det dödade uttrycket är heligare än allt annat.

-Tja, finns det något så mycket smutsigare än alla heliga krig?

Se den censurerade såskoppen och fundera om innehållet är fruktbart eller fruktansvärt. Ack hur djupt opassande är ändå inte verkligheten? Men ändå ack så nära verklighetens sociala konstruktionsgrunder och fröet till splittringens orsak. Tänk vad mycket man kan tro sig veta sittandes ensam där i kranialbenets mörker.

Här funderades det om det kunde vara sex!  Eller pornografiskt innehåll. Titta noggrant på bilden, kan det röra sig om ett liknande innehåll som i såskopparna?

Många religiösa inriktningar bygger på att denaturalisera kvinnan och kvinnan som naturligt uttryck. Den mest uttryckta censuren är att helt enkelt inte visa kvinnan som hon är, att sätta något för eller att sätta något i stället.

Inte ens feminister som studerar konst och feminismens grunder kan få uttryckas i en del medier som anser sig för fina för att återge verkligheten eller dess kulturella uttryck, speciellt om det rör sig om feminister som målar och studerar konst. Något sådant kan väl ändå inte få gå för sig?

Youtube videon togs bort direkt av censurstaben på viska forum + en annan hemsk video med en konststuderande kvinna. Klarar patriarkatet inte av kornstuderande kvinnor eller kultur i allmänhet? Eller vill man äga rätten att kalla en naken kvinna för porr? Det denaturaliserande tolkningsföreträdet.

Men är verkligen en naken kvinna porr? I så fall har alla porrdrottningar som mammor och kan i fall de ha döttrar ha porrdrottningar eller blivande porrdrottningar som döttrar. Men är det inte just detta som är det verkligt helvetiska snuskeriet – Att påstå att något naturligt är snuskigt.

Men visst är det en genial stämpling att påstå att någon presenterar porr när det är man själv som ser porren. Det är en grav förolämpning som kommer med ett påstående och gör någon annan ansvarig för det. På grund av sina egna fantasier som man målar på andra. Visst men knappast bildad penselföring.

Jag gillar inte att tala med den som dödar andras röst bara för att denne sagt något som inte passar, för handen på hjärtat vad finns det egentligen att säga till döden?

I ett annat inlägg talade någon om vad som var mest avslappnande och syftade på vilken medicin som skulle tas för att vinna maximal avslappning. Då flera inte tycker att den farmakologiska avslappningen är den maximala så svarade en person att döden nog var det mest avslappnade som fanns, men si, det gick inte i ett rike där farmakologin är kung.

-Den som talar om döden ska censureras.

Självfallet så är det att döda ett uttryck när man censurerar, men vad är viktigare än att se bra ut för censureraren? Att denne faktiskt dödar andras seriösa och sakliga uttryck det ger man fullständigt fan i trotts att blodet från slakten sitter kvar på armarna.

För var kan betyda mer än den blinda ytan i den slaktade verklighetens rike? The art of killing Without Joy, konsten att döda utan att känna glädje, ack hur ofta ligger det inte något bakom som tar sig självt på alltför stort allvar. Säg mig spegel säg, vad är vanvett.

Tänk vad mycket man kan tro sig veta sittandes ensam där i kranialbenets mörker.

Men för de skenheliga har det alltid varit viktigt att skilja sig från mängden, det är kanske just därför det inte finns något smutsigare än alla heliga krig. Men finns det inget bättre sätt än att döda andras uttryck, då kanske ibland är bättre att blunda och se vad man själv gör?

När någon talar om döden är det ofta bättre att stypa dennes röst. Att det i sak innebär att döda budskapet det ger man fullständigt fan i. Ty det finns inget mer maktfullkomligt än skenhelighetens sataniska rätt att censurera det helvete man skapar.

Vad fan kan vara mer schizofrent?

Viska Schizofreni Censur

Den välkända viska.se flaggan lär ha varit en av de första rörliga bilderna på internet & en revolution på den tiden då det bara gick att sända stillbilder över internet. Tack vare den senaste tekniken så har vi även putsat fram färgen ur de gamla originalbilderna så att ni slipper påminnas om de gamla tiderna då internet (arpanet) egentligen bara tillät gråskalor och inte ens kunde visa svart eller vitt. Men visst var de gamla DARPA burkarna fina grejor i början av det hela…. De la ju grunden till internet.

Viska bilboard special innan premiären av den nya shotgun Messiah med proteomens metabolismens och nukleomens: Från Ohm till Aum i Schizofrenins orsak.

Samlings -galleriet inkluderade de avslöjade hackarna som togs på bar gärning& tack vare att den inbyggda datorkamerans IR-spektra tagits tillvara kunde avbildas såsom de skapats med leverfläckar och allt, kanske någon du känner igen?

Lotusblommningens viska.se schlager, blomman som fått generation efter generation att gråta av skapelsens hjärtinnerliga skönhet.

Valentin regnet av kärlek långt över trädtopparnas kåda stinna förbarkning och skogens heliga uppgifter som dasspappersleverantör.

En rörande vacker stillbild från Lotusblommingen vi ska se. Men finns det andra brasklappar bakom påfågelblommornas gryning i språkets säd?

Get a Grip

Anders Behring Breiviks psykundersökningen  säger: Paranoid Schizofreni, kanske är det inte så konstigt? För den person han klipp och klistra kopierade rakt av i sitt manifest fick också precis samma diagnos. Fastän de två fängelsepsykologerna som träffade honom så gott som dagligen under 4 års tid inte såg något tecken på detta. De tyckte det var löjligt och i bästa fall frågan om en politisk diagnosDN och inte bara naiv SvD.

Begrepp vilka i psykundersökningen kallas neologismer är bara för-norskningen av en engelsk term som må vara central för en specifik uttrycksfåra och tankegods. Begrepp som ”National Darwinism” behöver naturligtvis inte alls vara någon neologism utan kan mycket väl sammanhänga med böcker i ämnen vilka Breivik visat tydligt intresse för. Toward Hell America and islam after Iraq Ny Times med begreppet ”National Darwinist”s. Var det så viktigt med en snabb politisk diagnos att man inte ens hann Googla lite om vad som är bekanta begrepp för en åsiktsfåra och inte?

Som vi redan tidigare visat har Breivik tydliga inspirationskällor och inte är det bara TV-spel utan Terminologin som kallats neologisk ”selvterminera” är en ren förnorskning från ett engelskt begrepp ”self terminate” Att en person som Anders Behring Breivik är bekant med det är inte alls så konstigt vilket gårdagens artikel visade, hela manifestet är uppbyggt kring en enda central tanke, om ett år i framtiden och döpt till 2083 och att redan nu åtgärda felen som visar sig då…

Den  tänkbara inspirationskällan är en film där en person anländer från framtiden för att ordna till det förgångna, intressant anväder huvudrollsinnehavaren också begreppet ”self terminate”. Filmen heter Terminator och är bekant för de stora flertalet utanför psykundersökningsrummen, att en person med Breiviks intressen skulle missat filmen bär inte direkt sannolikhetens prägel. Däremot är det mer uppenbart att den profetiska förutsägelsen om 2083 kan visa varför Breivik har så svårt med andra profeter & Självterminera, nja han kanske tycker om sig själv lite för mycket för det, men att skrämmas går ju.

Men Schizofreni – Nej. Då ligger kvällspressen betydligt mycket närmare.

 

Vissa saker kommer vi kanske aldrig att förstå fullt ut. Andra saker och ting kanske man kan förstå något utifrån dess tillkomst.  Men för att komma riktigt nära förståelsen av Herr Breivik så måste du förstå hur oerhört framsynt manifestet är och hur dess kristallina klarhet faktiskt inramas av det första ordet 2083.

Det är ju en förutsägelse om framtiden

Förvisso kan det ta en stund att förstå för intellektuella knähundar, men försök vettja! För först då kan du bestiga kristallbergets topp och se hur 2083 är en framsynt vision men också en bekant plot från något de flesta av oss känner till.

Observanden benekter konkrete suicidale tanker eller planer. Han uttaler imidlertid
at egen d0d ved martyrium er 0nskelig og et ideal. Han har vurdert selvterminering,
som han mener er knyttet til kapilulasjon under stridshandlinger. De sakkyndige
finner at bade observandens begrep martyrium og hans begrep selvterminering ma
forstas som selvmord. (Från Breiviks psykundersökning)

Bara genom att påstå att begrepp som tex ”selvterminering,” är s.k. neologismer kan man undgå att se det uppenbara att det är mycket enkla för-norskningar av redan kända uttryck på engelska. Delar av de påstådda ordnybildningar är inte alls några nybildningar utan snarare regelrätta kopior av välbekanta begrepp från engelskan vilket enkelt kan exemplifieras. När tex Breivik talar om att ”självterminera” så kallar tidningarna det för neologismer fastän de antagligen gett det begreppet en ny innebörd när de använder det på det sättet.

Terminator terminologi

Filmen terminator kanske inte alls är obekant för den stora massan i allmänhet, ej heller kan det på något vis finnas någon större anledning att tro på att en person som är intresserad av dylika tankegångar skulle vara obekant med terminologin.

Till och med på dagen spår spåmannen

En av de storslagna poetiska poängerna med filmen är att tidsresan där en robot sänds från framtiden för att åtgärda det förflutna.  Den som läser vad massmördaren skrivit finner snabbt att det första ordet i manifestet som helhet faktiskt är ett årtal som ännu inte inträffat och att stora delar av texten sedan kommer att försöka förklara och förtydliga varför just detta är så viktigt, först då kan man förstå hur det hela hänger i hopp. Man måste helt enkelt ha den framsyntheten själv för att verkligen fatta. Det duh!

Många som lever i det terminatorn vet är förgången tid kan säkert ha svårt att förstå att denne är sänd i från framtiden och därmed har strikt profetiska uppgifter och trotts sin enormt stora hjälteskap ändå ställer sig på sin kant, han vill liksom inte skymma den vanlige medborgaren från ljuset.

Kanske är det därför ganska självklart vem som är fienden till den profetiska terminatorn, det måste ju vara alla profeter eller de som tror på dem? Ty de skola hava svårt att köpa siffermagiken och dess historiska rot, de vända sig åt andra håll.

Det är således måhända inte alls någon tillfällighet att massmördaren väljer att lägga så många ord och symbollogisk tyngd på en redan välbekant tolkningsmatris. Vilket kanske inte blir mindre tydligare av att han likt huvudrollsinnehavaren i terminator väljer att förse sig med anabola steroider.

Sak samma med de där ordensmässiga pjollret och att påstå saker om ordnar hit och dit, eller hur påstådda ordensmärken i själva verket är postorderbeställda signum av sämre kvalitet. Men å andra sidan säger väl det inget om sagan som helhet. Det är bara att lägga sina fingrar i kors och fundera över ridderligheten i det hela.

Vi förstår helt enkelt inte Anders Breiviks framsynthet

Breivik har pyntat sig med lånta fjädrar vilket syns i manifestet där ord för ord är stulna, vilket visar ett modus operandi som klipper och klistrar snarare än står för nytänkande eller ordnybildningar sk neologismer vilket psykundersökningen tillstår. Delar av de påstådda neologismerna är inte några neologismer utan rena för-norskningar av engelska uttryck vilka i så fall ligger i linje med en kameleonts valda uttryckfåror. Även om Breivik själv tar sina ”klipp och klistra” stölder lätt så är han säkerligen medveten om vikten av att kunna sitt egna manifest, därför ska man nog inte förvånas över delar av terminologin vilken han senare också kommer att använda.

Politisk Diagnos

Delar av manifestet är stulna direkt från UNA-bombaren – Ted Kaczynskí som under flertalet år skickade bomber till oskyldiga människor på universitet och flygplatser. Ted Kaczynskis genomgick själv en psykundersökning i samband med rättegången mot honom och fick diagnosen:Unabombarens Psykundersökning, han dömdes ändock till livstid utan möjlighet till benådning.  Flera bedömare ansåg att domen var politisk snarare än något annat och de två anstalts psykologerna, Dr. James Watterson och Dr. Michael Morrison vilka träffade Kaczynski nästan dagligen under 4 års tid ansåg att diagnosen var en politisk diagnos, en välbetald sådan till och med. De såg inga indikationer tydande på att diagnosen paranoid schizofreni skulle vara korrekt däremot ansåg de att diagnosen var utomordentlig löjeväckande.

Flera uppfattar Breiviks diagnos som väldigt tveksam även om det förvisso hade varit intressant att ta en sådan debatt i större helhet, tex om de incitament i samhället där äldre kan dö av svält inom äldrevården samtidigt som de är fullproppade med stora mängden medicin. Hur diagnostiseras den kannibalismen och vad ska den kallas?

Breivik känner sig kränkt av diagnosen paranoid schizofreni men diagnosen är väl snarare en oförskämd nedvärdering av personer med Schizofreni.

Semantisk sondering i terminologin

För den person som inte vill erkänna sin egna roll i verkligheten måste verkligheten paketeras om vilket i sanning kan vara enkelt då ingen av oss vistas i verkligheten utan snarare i vår bild utav den.

En person vilken har en skör egenbild och är medveten om det, men inte modifierar egenbilden till ett pixelering med större underlag måste skydda den med försiktighetsåtgärder så att självbilden inte eroderar än mer. Det mest vitala skyddet är självfallet att bilden inte ska behöva ha kontakt med verkligheten, i de fall kontakter är nödvändiga så bör urvalet alltid vara selektivt med likasinnade där ifrågasättanden av självbilden inte förekommer. Eftersom ett sådan strikt selektivt urval i praktiken inte är möjligt kommer personlighetsorganisationen mobilisera ett försvar mot feedbackkomponenter i verkligheten och förse dessa med en semantisk terminologi eller begreppsinnebörd vilken förklarar handlingen.

Att måla sina tillkortakommanden på andra

Den primitivaste av försvars är att sätta den verkliga bilden av sina egna svagheter på andra. Vilket i detta fallet innebär att den jagsvage måste förklara sin egna känsla av underlägsenhet och skörheten i sin egenbild. Antagligen är det därför som Breivik finns Ted Kaczynskis tankegods så vibrerande att han rakt av kopierar delar av det.

“feelings of inferiority” and “oversocialization.” Feelings of inferiority are characteristic of modern ”cultural marxist” as a whole, while oversocialization is characteristic only of a certain segment of modern leftism; but this segment is highly influential.

Den som önskar fördjupa sig vidare i jämförelsen mellan Breivik och Ted Kaczynski kan med fördel läsa vidare på Dokument.no vilket var den sida som uppmärksammade klippochklistra komponenten i det s.k. manifestet. Mot bakgrund av just de centrala termerna

-Känsla av underlägsenhet

-Översocialisering

Envar kan testa sig fram själva om det kan ligga något i dessa termer på grupperna som Breivik målar dem eller om detta stämmer på Breivik själv. I så fall så skulle hans känsla av underlägsenhet och översocialisering kompenseras av att minska ned på de översociala elementen med hjälp av tekniska lösningar som stärker hans egna maktkänsla – typ vapen – Detta skulle i så fall tyda på att Breivik har en svag egenbild och resten handlar om förstärkandet av den i stället för att ändra den till en mer verklighetsnära pixelering. Först där kan i varje fall jag kunna se någon typ av logik i handlandet.

I Egenskräddad stadbeskyddaruniform åtgärdas likgiltigheten

Engelsk BH

Följer vi nu med in i Breivik ser vi hur Kaczynskis tankegods modifieras med en liten men konsekvent ändring. ”Leftism” ersätts med ”Cultural Marxist”. Inifrån de personliga tillkortakommandena kan den tankematrisen förklara mina personliga tillkortakommanden vilka nu kan döpas om till civilisationskritik. då blir det omvärldens fel att det gått dåligt för mig. Känslorna av personlig otillräcklighet från sociala tillkortakommanden jag nu förklara med den överdrivna socialiseringsprocess som civilisationen nu genomgår.  Är jag inte bra?

De försöker bara förstärka sin ynkedom, för de har en inbyggd känsla av mindervärde, kanske är det också därför de översocialiserar så hårt?

Breivik

Vem behöver beväpna sig mot översocialisering? Antagligen den som inte kan hantera dess bredd

En egenhändigt skräddad uniform vilken skyddar mot exponering för andras verklighet och underlättar påmålning av egna brister på andras vardag. Känslan av underlägsenhet kompenseras av -Vapen- Nu slipper den svage göra det som den svage minst av allt vill göra, erkänna sin svaghet och låtsas stark. Precis som alla svaga i alla tider sannolikt haft en hög önskan att bli stark såväl som att kunna förklara sin egna svaghet effektivt.

Medvetenheten om självbildens skörhet och därmed rädslan för att umgås med vem som helst i verkligheten döps om till främmande gruppers iver att översocialisera. Narcissistisk empatilöshet till försvar

Sekretessen är det ofta si och så med, polisundersökningar läcker ibland till pressen innan de närmast berörda fått ta del av centrala fakta. Självfallet har pressen fått läsa Anders Behring Breivik’s psykundersökning nu kan du det också – Här är den: Anders Breivik sammandrag av psykundersökningen som konstaterar att han lider av Paranoid Schizofreni,  jag tror att många med mig har vissa svårigheter att känna igen Schizofreni i detta välstrukturerade och planlagda beteende.

Kanske är det bra att inte bara hans egen röst sprids världen över utan även röster om hans röster sprids, vad tror du?

Själv kan jag inte låta bli att undra om den kannibaliska rösträtten gäller. Dvs den som just ätit upp en person har automatiskt fått rätten att rösta i den uppätnes namn, för någonstans är det ju konsekvensen av Anders Breiviks handlingar att alla hans offer hamnar i glömskan men hans namn uppmärksammas desto mer, jag är inte alls speciellt nöjd med detta men vad gör man egentligen för att balansera den snedbalans som automatiskt blir? Det skulle vara intressant att höra om någon som har haft egna funderingar om just detta….

Det känns ibland som om man själv gynnar den kannibaliska rösträtten och det känns naturligtvis inte bra, inte heller att följa massmördarens medieplan.

Expressen skriver  Breiviks Schizofreni avslöjas av rapport.Breiviks psykbetyg ”extremt” dåligt.

Breivik bedöms som psyksjuk, Norge och Sverige vilsna om ansvar SvD.
Breivik fick 2 av 100 i psykologiskt test DN

 

Bra sida om Schizofreni hos n.nu med nyhets feed.

Innan man går vidare i någon typ av diskussion om en massmördare lider av en psykisk sjukdom som Schizofreni eller inte så kanske man bör fråga sig om frågan är rimlig genom att betrakta dess grunder :

Den rimliga grundfrågan

1/ Är det rimligt att tro att handlingen förekommer hos friska personer eller är det rimligt att tro att friska personer begår massmord?

Bara genom att ifrågasätta om massmördaren är psykiskt sjuk så slipper man undan den annars så extremt självklara frågan: Kan man vara psykisk frisk och genomföra en sådan handling? Är det verkligen möjligt, eller ens ett rimligt antagande?

Eller är frågeställningen om Anders Behring Breivik är psykisk sjuk eller inte från början inbäddad i ett orimligt antagande dvs att man kan vara psykisk frisk och göra en sådan handling. Jag menar att frågeställningen kan ha stor relevans för hur man ser och bedömer denna och liknande handlingar.

Organiserade massmördare kallas något annat

Ser vi sedan vidare på mönstret av massmördare så ser vi snabbt det logiska brottet att till massmördare räknas inte de personer som har ansvar för morden på de flesta och har engagerat andra i sina handlingar utan till massmördare räknas bara personer med ett ensamt ansvar för morden, enligt vilken logik kan man fråga sig. 60-miljoner, 90 miljoner människor eller bara 100?

Det intressanta med just denna jämförelse blir ju att om du i din massmördarkarriär bara lyckas applicera dina tankegångar hos några personer i en politisk grupp så går det ju att lyckas ganska så bra med nästan var som helst så länge det kan motiveras, något som ofta går lättare i svårare tider då det kan finnas behov av syndabockar. Eller tvärtom, när gud idag är mer eller mindre lika med kapital så kan en företagsledare som levererar just det vara hur sjuk som helst i sin jakt att få fram det.  Breivik uppvisar planeringsförmåga och strategi i överensstämmelse med det.

Mördaren själv är tveksam DN. Fick 2 av 100 i psykologiskt test

Hans attack var politisk aft0nbladet Breiviks psykbetyg extremt dåligt expressen

Breivik bedöms som psykiskt sjuk SvD. Breivik Psykisk sjuk

Vad stoppar terrorister?

Den sista och avslutande frågan man kan ställa sig är om dylika terror handlingar kan stoppas av en yttre kontrollapparat, för du inser väl att Herr Breivik hade fyllt sina analyser tillräckligt för att proppa arslet fullt med sprängdeg ifall skon nu klämde där och därigenom passerad alla kontroller i en kontrollstat och ändå lyckats med sina handlingar, enär degen var bakom det röntgensäkra krysset.

Yttre eller inre kontroll?

Så kan yttre en yttre kontrollapparat någonsin egentligen stoppa en planerad terror handling framgångsrikt? Eller är terrorhandlingarna i generell mening bara ett praktiskt uttryck för bristande gemenskap med gruppen för handlingen precis som alla krig? Och därmed kan en obligatorisk skola där man möter människor i många av världens alla skiftande hemvister vara den ultimata fredsrörelsen. Den praktiska kunskapen om att vi alla är människor. Eller tvärtom är den rörelse som skapar klyftor mellan människor något som svälter mänskligheten på den djupare innebörden att någonstans är vi också alla lika?

Flera doldisar med Schizofreni?

Den nya diagnosanvändningen kan vara väldigt stimulerande för samhället, när planlagda såpass långsiktigt handlingar kan klassas som psykotiska, då kanske vi kan gå vidare och klassa de handlingar i samhället som låter äldre svälta ihjäl fullproppade med mediciner som en akt av psykotiskt pengabegär? Expropriera företaget då det tillkommit under psykisk abnormitet och ett delningsbegär av den grundstomme vi alla delar?