123

Här kommer vi att visa de vetenskapligt klarlagda orsakerna och
sambanden om orsakerna till Schizofreni.  Ämnet har genom tiderna varit
föremål för mycket debatt och tyckanden och en rad olika faktorer som
föreslagits kunna inverka och samvariera i ett orsakskomplex.

 -Vad är Schizofreni

 -Är Schizofreni en Hjärnsjukdom?

Nej, det finns egentligen inga tecken som tyder på det. Lika lite som att syfilis är en hjärnsjukdom. Däremot kan obehandlad syfilis drabba hjärnan hårt. Men det gör inte syfilis till en hjärnsjukdom primärt.

-När bryter schizofreni ut – Ålder

Schizofreni bryter ut i de senare tonnåren.

-Könsfördelning: Män respektive kvinnor

I västvärlden är män betydligt överrepresenterade md en faktor på 1,44. Kvinnor drabbas mindre och senare.

Före födseln -Fostrets tillväxt – Förlossningskomplikationer

Trauma före födeseln verkar kunna påverka, men ganska många kan sägas ha haft trauman under fostertiden men har ändå inte utvecklat schizofreni …

Uppväxt i stad eller city

Tobaksbruk Rökning

schizofreni

Annonser