Vodpod videos no longer available.

Det är inte bara kvinnorna som behöver oroa sig över sin ålder när det gäller att skaffa barn. Det blir mer och mer uppenbart att även mannens ålder har en stor betydelse för de kommande barnens hälsa. För många kanske det inte alls är speciellt konstigt att bägge föräldrarnas ålder bidrar till barnets hälsa och ohälsa men det har varit mest fokus på mammans roll och förlossningskomplikationer tidigare.

Faktum är dock att när det gäller Schizofreni så påverkar faderns ålder märkbart frekvensen av schizofreni hos barnet. Är pappan över 50 år föreligger en upp till 3 gånger så stor risk att barnet senare i livet kommer att utveckla Schizofreni.

När det gäller Cannabis och Schizofreni verkar det dock inte alls vara lika självklart som många tidigare viljat påskina, då cannabis rökning tidigare sagt öka risken att få schizofreni. Svagheten med resonemanget ligger dock i att när cannabis konsumtionen ökar så ökar inte mängden personer som senare utvecklar schizofreni. Inte heller i de länder där Cannabis konsumtionen är högre verkar ha en högre mängd personer med schizofreni. Dock verkar personer med en benägenhet för psykoser vara mer benägna att försöka finna en lindring, men Cannabis förefaller inte vara lämpligt för alla personer och en del utvecklar antagligen snabbare schizofreni i samband med ett bruk av cannabis.

Enligt Institutet mot Dödsdroger och Psykdroger lär Cannabis dock inte tillhöra de farligaste av drogerna när det gäller framkallandet av dödsfall.

DÖDS DROGER FÖR PSYKET

Expressen Cannabis ett knapptryck från att legaliseras,

DN cannabis gör dig känslomässigt urholkad, Cannabusiness, Går inte att byta ut misssbruk mot inget

Aftonbladet skriver om Att Cannabis spray kan bli legalt.

Schizofreni orsaker Facebook …  Opassande eller ej, vad säger du?

Annonser