Om ständigheten gick från Ohm till Aum, erbjuder jag er dessa sidor såsom meditativa motstånd.

Här kommer vi att visa de vetenskapligt klarlagda orsakerna och sambanden om orsakerna till Schizofreni.  Ämnet har genom tiderna varit  föremål för mycket debatt och tyckanden och en rad olika faktorer som  föreslagits kunna inverka och samvariera i ett orsakskomplex.

Det biometriska fundamentet till sociometrisk konstruktions utövande och verklighetens sociala konstruktionsgrunder eller hur flera faktorer samverkar i samma verklighet när det gäller det mest avancerade av allt en organisk enhet kan göra: Att växa.

Från Ohm till Aum men för att inte resan ska bli enkelriktad även från Aum till Ohm så vi får skörda lite mer av det som kallas tur och retur. Schizofreni orsakerna på tapeten

 

Annonser