Arkiv för inlägg med taggen: Anders Behring Breivik

Anders Behring Breiviks psykundersökningen  säger: Paranoid Schizofreni, kanske är det inte så konstigt? För den person han klipp och klistra kopierade rakt av i sitt manifest fick också precis samma diagnos. Fastän de två fängelsepsykologerna som träffade honom så gott som dagligen under 4 års tid inte såg något tecken på detta. De tyckte det var löjligt och i bästa fall frågan om en politisk diagnosDN och inte bara naiv SvD.

Begrepp vilka i psykundersökningen kallas neologismer är bara för-norskningen av en engelsk term som må vara central för en specifik uttrycksfåra och tankegods. Begrepp som ”National Darwinism” behöver naturligtvis inte alls vara någon neologism utan kan mycket väl sammanhänga med böcker i ämnen vilka Breivik visat tydligt intresse för. Toward Hell America and islam after Iraq Ny Times med begreppet ”National Darwinist”s. Var det så viktigt med en snabb politisk diagnos att man inte ens hann Googla lite om vad som är bekanta begrepp för en åsiktsfåra och inte?

Som vi redan tidigare visat har Breivik tydliga inspirationskällor och inte är det bara TV-spel utan Terminologin som kallats neologisk ”selvterminera” är en ren förnorskning från ett engelskt begrepp ”self terminate” Att en person som Anders Behring Breivik är bekant med det är inte alls så konstigt vilket gårdagens artikel visade, hela manifestet är uppbyggt kring en enda central tanke, om ett år i framtiden och döpt till 2083 och att redan nu åtgärda felen som visar sig då…

Den  tänkbara inspirationskällan är en film där en person anländer från framtiden för att ordna till det förgångna, intressant anväder huvudrollsinnehavaren också begreppet ”self terminate”. Filmen heter Terminator och är bekant för de stora flertalet utanför psykundersökningsrummen, att en person med Breiviks intressen skulle missat filmen bär inte direkt sannolikhetens prägel. Däremot är det mer uppenbart att den profetiska förutsägelsen om 2083 kan visa varför Breivik har så svårt med andra profeter & Självterminera, nja han kanske tycker om sig själv lite för mycket för det, men att skrämmas går ju.

Men Schizofreni – Nej. Då ligger kvällspressen betydligt mycket närmare.

 

Annonser

Breivik har pyntat sig med lånta fjädrar vilket syns i manifestet där ord för ord är stulna, vilket visar ett modus operandi som klipper och klistrar snarare än står för nytänkande eller ordnybildningar sk neologismer vilket psykundersökningen tillstår. Delar av de påstådda neologismerna är inte några neologismer utan rena för-norskningar av engelska uttryck vilka i så fall ligger i linje med en kameleonts valda uttryckfåror. Även om Breivik själv tar sina ”klipp och klistra” stölder lätt så är han säkerligen medveten om vikten av att kunna sitt egna manifest, därför ska man nog inte förvånas över delar av terminologin vilken han senare också kommer att använda.

Politisk Diagnos

Delar av manifestet är stulna direkt från UNA-bombaren – Ted Kaczynskí som under flertalet år skickade bomber till oskyldiga människor på universitet och flygplatser. Ted Kaczynskis genomgick själv en psykundersökning i samband med rättegången mot honom och fick diagnosen:Unabombarens Psykundersökning, han dömdes ändock till livstid utan möjlighet till benådning.  Flera bedömare ansåg att domen var politisk snarare än något annat och de två anstalts psykologerna, Dr. James Watterson och Dr. Michael Morrison vilka träffade Kaczynski nästan dagligen under 4 års tid ansåg att diagnosen var en politisk diagnos, en välbetald sådan till och med. De såg inga indikationer tydande på att diagnosen paranoid schizofreni skulle vara korrekt däremot ansåg de att diagnosen var utomordentlig löjeväckande.

Flera uppfattar Breiviks diagnos som väldigt tveksam även om det förvisso hade varit intressant att ta en sådan debatt i större helhet, tex om de incitament i samhället där äldre kan dö av svält inom äldrevården samtidigt som de är fullproppade med stora mängden medicin. Hur diagnostiseras den kannibalismen och vad ska den kallas?

Breivik känner sig kränkt av diagnosen paranoid schizofreni men diagnosen är väl snarare en oförskämd nedvärdering av personer med Schizofreni.

Semantisk sondering i terminologin

För den person som inte vill erkänna sin egna roll i verkligheten måste verkligheten paketeras om vilket i sanning kan vara enkelt då ingen av oss vistas i verkligheten utan snarare i vår bild utav den.

En person vilken har en skör egenbild och är medveten om det, men inte modifierar egenbilden till ett pixelering med större underlag måste skydda den med försiktighetsåtgärder så att självbilden inte eroderar än mer. Det mest vitala skyddet är självfallet att bilden inte ska behöva ha kontakt med verkligheten, i de fall kontakter är nödvändiga så bör urvalet alltid vara selektivt med likasinnade där ifrågasättanden av självbilden inte förekommer. Eftersom ett sådan strikt selektivt urval i praktiken inte är möjligt kommer personlighetsorganisationen mobilisera ett försvar mot feedbackkomponenter i verkligheten och förse dessa med en semantisk terminologi eller begreppsinnebörd vilken förklarar handlingen.

Att måla sina tillkortakommanden på andra

Den primitivaste av försvars är att sätta den verkliga bilden av sina egna svagheter på andra. Vilket i detta fallet innebär att den jagsvage måste förklara sin egna känsla av underlägsenhet och skörheten i sin egenbild. Antagligen är det därför som Breivik finns Ted Kaczynskis tankegods så vibrerande att han rakt av kopierar delar av det.

“feelings of inferiority” and “oversocialization.” Feelings of inferiority are characteristic of modern ”cultural marxist” as a whole, while oversocialization is characteristic only of a certain segment of modern leftism; but this segment is highly influential.

Den som önskar fördjupa sig vidare i jämförelsen mellan Breivik och Ted Kaczynski kan med fördel läsa vidare på Dokument.no vilket var den sida som uppmärksammade klippochklistra komponenten i det s.k. manifestet. Mot bakgrund av just de centrala termerna

-Känsla av underlägsenhet

-Översocialisering

Envar kan testa sig fram själva om det kan ligga något i dessa termer på grupperna som Breivik målar dem eller om detta stämmer på Breivik själv. I så fall så skulle hans känsla av underlägsenhet och översocialisering kompenseras av att minska ned på de översociala elementen med hjälp av tekniska lösningar som stärker hans egna maktkänsla – typ vapen – Detta skulle i så fall tyda på att Breivik har en svag egenbild och resten handlar om förstärkandet av den i stället för att ändra den till en mer verklighetsnära pixelering. Först där kan i varje fall jag kunna se någon typ av logik i handlandet.

I Egenskräddad stadbeskyddaruniform åtgärdas likgiltigheten

Engelsk BH

Följer vi nu med in i Breivik ser vi hur Kaczynskis tankegods modifieras med en liten men konsekvent ändring. ”Leftism” ersätts med ”Cultural Marxist”. Inifrån de personliga tillkortakommandena kan den tankematrisen förklara mina personliga tillkortakommanden vilka nu kan döpas om till civilisationskritik. då blir det omvärldens fel att det gått dåligt för mig. Känslorna av personlig otillräcklighet från sociala tillkortakommanden jag nu förklara med den överdrivna socialiseringsprocess som civilisationen nu genomgår.  Är jag inte bra?

De försöker bara förstärka sin ynkedom, för de har en inbyggd känsla av mindervärde, kanske är det också därför de översocialiserar så hårt?

Breivik

Vem behöver beväpna sig mot översocialisering? Antagligen den som inte kan hantera dess bredd

En egenhändigt skräddad uniform vilken skyddar mot exponering för andras verklighet och underlättar påmålning av egna brister på andras vardag. Känslan av underlägsenhet kompenseras av -Vapen- Nu slipper den svage göra det som den svage minst av allt vill göra, erkänna sin svaghet och låtsas stark. Precis som alla svaga i alla tider sannolikt haft en hög önskan att bli stark såväl som att kunna förklara sin egna svaghet effektivt.

Medvetenheten om självbildens skörhet och därmed rädslan för att umgås med vem som helst i verkligheten döps om till främmande gruppers iver att översocialisera. Narcissistisk empatilöshet till försvar