Arkiv för inlägg med taggen: Anders breivik

Vissa saker kommer vi kanske aldrig att förstå fullt ut. Andra saker och ting kanske man kan förstå något utifrån dess tillkomst.  Men för att komma riktigt nära förståelsen av Herr Breivik så måste du förstå hur oerhört framsynt manifestet är och hur dess kristallina klarhet faktiskt inramas av det första ordet 2083.

Det är ju en förutsägelse om framtiden

Förvisso kan det ta en stund att förstå för intellektuella knähundar, men försök vettja! För först då kan du bestiga kristallbergets topp och se hur 2083 är en framsynt vision men också en bekant plot från något de flesta av oss känner till.

Observanden benekter konkrete suicidale tanker eller planer. Han uttaler imidlertid
at egen d0d ved martyrium er 0nskelig og et ideal. Han har vurdert selvterminering,
som han mener er knyttet til kapilulasjon under stridshandlinger. De sakkyndige
finner at bade observandens begrep martyrium og hans begrep selvterminering ma
forstas som selvmord. (Från Breiviks psykundersökning)

Bara genom att påstå att begrepp som tex ”selvterminering,” är s.k. neologismer kan man undgå att se det uppenbara att det är mycket enkla för-norskningar av redan kända uttryck på engelska. Delar av de påstådda ordnybildningar är inte alls några nybildningar utan snarare regelrätta kopior av välbekanta begrepp från engelskan vilket enkelt kan exemplifieras. När tex Breivik talar om att ”självterminera” så kallar tidningarna det för neologismer fastän de antagligen gett det begreppet en ny innebörd när de använder det på det sättet.

Terminator terminologi

Filmen terminator kanske inte alls är obekant för den stora massan i allmänhet, ej heller kan det på något vis finnas någon större anledning att tro på att en person som är intresserad av dylika tankegångar skulle vara obekant med terminologin.

Till och med på dagen spår spåmannen

En av de storslagna poetiska poängerna med filmen är att tidsresan där en robot sänds från framtiden för att åtgärda det förflutna.  Den som läser vad massmördaren skrivit finner snabbt att det första ordet i manifestet som helhet faktiskt är ett årtal som ännu inte inträffat och att stora delar av texten sedan kommer att försöka förklara och förtydliga varför just detta är så viktigt, först då kan man förstå hur det hela hänger i hopp. Man måste helt enkelt ha den framsyntheten själv för att verkligen fatta. Det duh!

Många som lever i det terminatorn vet är förgången tid kan säkert ha svårt att förstå att denne är sänd i från framtiden och därmed har strikt profetiska uppgifter och trotts sin enormt stora hjälteskap ändå ställer sig på sin kant, han vill liksom inte skymma den vanlige medborgaren från ljuset.

Kanske är det därför ganska självklart vem som är fienden till den profetiska terminatorn, det måste ju vara alla profeter eller de som tror på dem? Ty de skola hava svårt att köpa siffermagiken och dess historiska rot, de vända sig åt andra håll.

Det är således måhända inte alls någon tillfällighet att massmördaren väljer att lägga så många ord och symbollogisk tyngd på en redan välbekant tolkningsmatris. Vilket kanske inte blir mindre tydligare av att han likt huvudrollsinnehavaren i terminator väljer att förse sig med anabola steroider.

Sak samma med de där ordensmässiga pjollret och att påstå saker om ordnar hit och dit, eller hur påstådda ordensmärken i själva verket är postorderbeställda signum av sämre kvalitet. Men å andra sidan säger väl det inget om sagan som helhet. Det är bara att lägga sina fingrar i kors och fundera över ridderligheten i det hela.

Vi förstår helt enkelt inte Anders Breiviks framsynthet
Annonser

Sekretessen är det ofta si och så med, polisundersökningar läcker ibland till pressen innan de närmast berörda fått ta del av centrala fakta. Självfallet har pressen fått läsa Anders Behring Breivik’s psykundersökning nu kan du det också – Här är den: Anders Breivik sammandrag av psykundersökningen som konstaterar att han lider av Paranoid Schizofreni,  jag tror att många med mig har vissa svårigheter att känna igen Schizofreni i detta välstrukturerade och planlagda beteende.

Kanske är det bra att inte bara hans egen röst sprids världen över utan även röster om hans röster sprids, vad tror du?

Själv kan jag inte låta bli att undra om den kannibaliska rösträtten gäller. Dvs den som just ätit upp en person har automatiskt fått rätten att rösta i den uppätnes namn, för någonstans är det ju konsekvensen av Anders Breiviks handlingar att alla hans offer hamnar i glömskan men hans namn uppmärksammas desto mer, jag är inte alls speciellt nöjd med detta men vad gör man egentligen för att balansera den snedbalans som automatiskt blir? Det skulle vara intressant att höra om någon som har haft egna funderingar om just detta….

Det känns ibland som om man själv gynnar den kannibaliska rösträtten och det känns naturligtvis inte bra, inte heller att följa massmördarens medieplan.

Expressen skriver  Breiviks Schizofreni avslöjas av rapport.Breiviks psykbetyg ”extremt” dåligt.

Breivik bedöms som psyksjuk, Norge och Sverige vilsna om ansvar SvD.
Breivik fick 2 av 100 i psykologiskt test DN

 

Bra sida om Schizofreni hos n.nu med nyhets feed.

Innan man går vidare i någon typ av diskussion om en massmördare lider av en psykisk sjukdom som Schizofreni eller inte så kanske man bör fråga sig om frågan är rimlig genom att betrakta dess grunder :

Den rimliga grundfrågan

1/ Är det rimligt att tro att handlingen förekommer hos friska personer eller är det rimligt att tro att friska personer begår massmord?

Bara genom att ifrågasätta om massmördaren är psykiskt sjuk så slipper man undan den annars så extremt självklara frågan: Kan man vara psykisk frisk och genomföra en sådan handling? Är det verkligen möjligt, eller ens ett rimligt antagande?

Eller är frågeställningen om Anders Behring Breivik är psykisk sjuk eller inte från början inbäddad i ett orimligt antagande dvs att man kan vara psykisk frisk och göra en sådan handling. Jag menar att frågeställningen kan ha stor relevans för hur man ser och bedömer denna och liknande handlingar.

Organiserade massmördare kallas något annat

Ser vi sedan vidare på mönstret av massmördare så ser vi snabbt det logiska brottet att till massmördare räknas inte de personer som har ansvar för morden på de flesta och har engagerat andra i sina handlingar utan till massmördare räknas bara personer med ett ensamt ansvar för morden, enligt vilken logik kan man fråga sig. 60-miljoner, 90 miljoner människor eller bara 100?

Det intressanta med just denna jämförelse blir ju att om du i din massmördarkarriär bara lyckas applicera dina tankegångar hos några personer i en politisk grupp så går det ju att lyckas ganska så bra med nästan var som helst så länge det kan motiveras, något som ofta går lättare i svårare tider då det kan finnas behov av syndabockar. Eller tvärtom, när gud idag är mer eller mindre lika med kapital så kan en företagsledare som levererar just det vara hur sjuk som helst i sin jakt att få fram det.  Breivik uppvisar planeringsförmåga och strategi i överensstämmelse med det.

Mördaren själv är tveksam DN. Fick 2 av 100 i psykologiskt test

Hans attack var politisk aft0nbladet Breiviks psykbetyg extremt dåligt expressen

Breivik bedöms som psykiskt sjuk SvD. Breivik Psykisk sjuk

Vad stoppar terrorister?

Den sista och avslutande frågan man kan ställa sig är om dylika terror handlingar kan stoppas av en yttre kontrollapparat, för du inser väl att Herr Breivik hade fyllt sina analyser tillräckligt för att proppa arslet fullt med sprängdeg ifall skon nu klämde där och därigenom passerad alla kontroller i en kontrollstat och ändå lyckats med sina handlingar, enär degen var bakom det röntgensäkra krysset.

Yttre eller inre kontroll?

Så kan yttre en yttre kontrollapparat någonsin egentligen stoppa en planerad terror handling framgångsrikt? Eller är terrorhandlingarna i generell mening bara ett praktiskt uttryck för bristande gemenskap med gruppen för handlingen precis som alla krig? Och därmed kan en obligatorisk skola där man möter människor i många av världens alla skiftande hemvister vara den ultimata fredsrörelsen. Den praktiska kunskapen om att vi alla är människor. Eller tvärtom är den rörelse som skapar klyftor mellan människor något som svälter mänskligheten på den djupare innebörden att någonstans är vi också alla lika?

Flera doldisar med Schizofreni?

Den nya diagnosanvändningen kan vara väldigt stimulerande för samhället, när planlagda såpass långsiktigt handlingar kan klassas som psykotiska, då kanske vi kan gå vidare och klassa de handlingar i samhället som låter äldre svälta ihjäl fullproppade med mediciner som en akt av psykotiskt pengabegär? Expropriera företaget då det tillkommit under psykisk abnormitet och ett delningsbegär av den grundstomme vi alla delar?