Vissa saker kommer vi kanske aldrig att förstå fullt ut. Andra saker och ting kanske man kan förstå något utifrån dess tillkomst.  Men för att komma riktigt nära förståelsen av Herr Breivik så måste du förstå hur oerhört framsynt manifestet är och hur dess kristallina klarhet faktiskt inramas av det första ordet 2083.

Det är ju en förutsägelse om framtiden

Förvisso kan det ta en stund att förstå för intellektuella knähundar, men försök vettja! För först då kan du bestiga kristallbergets topp och se hur 2083 är en framsynt vision men också en bekant plot från något de flesta av oss känner till.

Observanden benekter konkrete suicidale tanker eller planer. Han uttaler imidlertid
at egen d0d ved martyrium er 0nskelig og et ideal. Han har vurdert selvterminering,
som han mener er knyttet til kapilulasjon under stridshandlinger. De sakkyndige
finner at bade observandens begrep martyrium og hans begrep selvterminering ma
forstas som selvmord. (Från Breiviks psykundersökning)

Bara genom att påstå att begrepp som tex ”selvterminering,” är s.k. neologismer kan man undgå att se det uppenbara att det är mycket enkla för-norskningar av redan kända uttryck på engelska. Delar av de påstådda ordnybildningar är inte alls några nybildningar utan snarare regelrätta kopior av välbekanta begrepp från engelskan vilket enkelt kan exemplifieras. När tex Breivik talar om att ”självterminera” så kallar tidningarna det för neologismer fastän de antagligen gett det begreppet en ny innebörd när de använder det på det sättet.

Terminator terminologi

Filmen terminator kanske inte alls är obekant för den stora massan i allmänhet, ej heller kan det på något vis finnas någon större anledning att tro på att en person som är intresserad av dylika tankegångar skulle vara obekant med terminologin.

Till och med på dagen spår spåmannen

En av de storslagna poetiska poängerna med filmen är att tidsresan där en robot sänds från framtiden för att åtgärda det förflutna.  Den som läser vad massmördaren skrivit finner snabbt att det första ordet i manifestet som helhet faktiskt är ett årtal som ännu inte inträffat och att stora delar av texten sedan kommer att försöka förklara och förtydliga varför just detta är så viktigt, först då kan man förstå hur det hela hänger i hopp. Man måste helt enkelt ha den framsyntheten själv för att verkligen fatta. Det duh!

Många som lever i det terminatorn vet är förgången tid kan säkert ha svårt att förstå att denne är sänd i från framtiden och därmed har strikt profetiska uppgifter och trotts sin enormt stora hjälteskap ändå ställer sig på sin kant, han vill liksom inte skymma den vanlige medborgaren från ljuset.

Kanske är det därför ganska självklart vem som är fienden till den profetiska terminatorn, det måste ju vara alla profeter eller de som tror på dem? Ty de skola hava svårt att köpa siffermagiken och dess historiska rot, de vända sig åt andra håll.

Det är således måhända inte alls någon tillfällighet att massmördaren väljer att lägga så många ord och symbollogisk tyngd på en redan välbekant tolkningsmatris. Vilket kanske inte blir mindre tydligare av att han likt huvudrollsinnehavaren i terminator väljer att förse sig med anabola steroider.

Sak samma med de där ordensmässiga pjollret och att påstå saker om ordnar hit och dit, eller hur påstådda ordensmärken i själva verket är postorderbeställda signum av sämre kvalitet. Men å andra sidan säger väl det inget om sagan som helhet. Det är bara att lägga sina fingrar i kors och fundera över ridderligheten i det hela.

Vi förstår helt enkelt inte Anders Breiviks framsynthet
Annonser