Psykos Varningstecken

I Skuggan av ett tvivel kan det så sakta börja torna upp sig runt öronen. Det börjar haka fast lite, spånet ryker. Man börjar spåra lite till att börja med.

Musa upp den där Fnosen!

Vilken Gnosis pockar de egentligen med sitt svajiga morrhår – Hispatologin i ett repat snöre. Därom jag hänger och vadom kan man då tolka

Varvtalet liksom ruckas och man startar sin naturliga motreaktion som var fraktal med vågminnet kvar

Man varvar upp sover mindre och stånkar på dit morrhåren visar

För spinnet har gått ur en och spinnet är bland det viktigaste vi har.

Då det lägger grunden till att vi kan vara det vi är

Katten spinner när den mår väl, men den spinner också inför döden.

Purr in G.

The Riddler

Sållaren

När bakgrunden tunnas ut så är det bara en tidsfråga innan innehållet också kommer att göra det. För psykoser är precis som fisar det skapas till omgivningens tryck. Fast det går i vågor, precis som du kom till av vågor. Och när du ligger där i sängen och tänker på något speciellt så kurrar dina blodkroppar.

Med tiden börjar psykosen ge sig av, ibland det märkligaste kan vara att den till och med kan vara svår att minnas för dess verklighet ter sig ofta så främmande från den värld vi dagligen lever i .

Här kan du läsa mer om varningstecken på akut Schizofreni / Psykos.

Annonser