Innan man går vidare i någon typ av diskussion om en massmördare lider av en psykisk sjukdom som Schizofreni eller inte så kanske man bör fråga sig om frågan är rimlig genom att betrakta dess grunder :

Den rimliga grundfrågan

1/ Är det rimligt att tro att handlingen förekommer hos friska personer eller är det rimligt att tro att friska personer begår massmord?

Bara genom att ifrågasätta om massmördaren är psykiskt sjuk så slipper man undan den annars så extremt självklara frågan: Kan man vara psykisk frisk och genomföra en sådan handling? Är det verkligen möjligt, eller ens ett rimligt antagande?

Eller är frågeställningen om Anders Behring Breivik är psykisk sjuk eller inte från början inbäddad i ett orimligt antagande dvs att man kan vara psykisk frisk och göra en sådan handling. Jag menar att frågeställningen kan ha stor relevans för hur man ser och bedömer denna och liknande handlingar.

Organiserade massmördare kallas något annat

Ser vi sedan vidare på mönstret av massmördare så ser vi snabbt det logiska brottet att till massmördare räknas inte de personer som har ansvar för morden på de flesta och har engagerat andra i sina handlingar utan till massmördare räknas bara personer med ett ensamt ansvar för morden, enligt vilken logik kan man fråga sig. 60-miljoner, 90 miljoner människor eller bara 100?

Det intressanta med just denna jämförelse blir ju att om du i din massmördarkarriär bara lyckas applicera dina tankegångar hos några personer i en politisk grupp så går det ju att lyckas ganska så bra med nästan var som helst så länge det kan motiveras, något som ofta går lättare i svårare tider då det kan finnas behov av syndabockar. Eller tvärtom, när gud idag är mer eller mindre lika med kapital så kan en företagsledare som levererar just det vara hur sjuk som helst i sin jakt att få fram det.  Breivik uppvisar planeringsförmåga och strategi i överensstämmelse med det.

Mördaren själv är tveksam DN. Fick 2 av 100 i psykologiskt test

Hans attack var politisk aft0nbladet Breiviks psykbetyg extremt dåligt expressen

Breivik bedöms som psykiskt sjuk SvD. Breivik Psykisk sjuk

Vad stoppar terrorister?

Den sista och avslutande frågan man kan ställa sig är om dylika terror handlingar kan stoppas av en yttre kontrollapparat, för du inser väl att Herr Breivik hade fyllt sina analyser tillräckligt för att proppa arslet fullt med sprängdeg ifall skon nu klämde där och därigenom passerad alla kontroller i en kontrollstat och ändå lyckats med sina handlingar, enär degen var bakom det röntgensäkra krysset.

Yttre eller inre kontroll?

Så kan yttre en yttre kontrollapparat någonsin egentligen stoppa en planerad terror handling framgångsrikt? Eller är terrorhandlingarna i generell mening bara ett praktiskt uttryck för bristande gemenskap med gruppen för handlingen precis som alla krig? Och därmed kan en obligatorisk skola där man möter människor i många av världens alla skiftande hemvister vara den ultimata fredsrörelsen. Den praktiska kunskapen om att vi alla är människor. Eller tvärtom är den rörelse som skapar klyftor mellan människor något som svälter mänskligheten på den djupare innebörden att någonstans är vi också alla lika?

Flera doldisar med Schizofreni?

Den nya diagnosanvändningen kan vara väldigt stimulerande för samhället, när planlagda såpass långsiktigt handlingar kan klassas som psykotiska, då kanske vi kan gå vidare och klassa de handlingar i samhället som låter äldre svälta ihjäl fullproppade med mediciner som en akt av psykotiskt pengabegär? Expropriera företaget då det tillkommit under psykisk abnormitet och ett delningsbegär av den grundstomme vi alla delar?

Annonser